83-åring kunde inte engelska – blev bötfälld

I Upsala Nya Tidning den14 juli stod att läsa om Kurt Grahn, 83 år, som besökte sin fru på sjukhuset och samtidigt fick parkeringsböter. Orsaken var att han inte förstod meddelandet ”declined” på parkeringskvittot (vilket Språkförsvaret tagit del av), d.v.s. att betalningen inte hade gått igenom. Eftersom han inte hade läst engelska i folkskolan, var detta inget märkligt. Men alla Läs mer

Överraskande samtal

Överraskande ringde en gammal vän, Emilio Gallo. Jag meddelade att jag med saknad tänkt på en affisch han gjorde på 60-talet. Snart kom samtalet in på utställningen Underground i Lund 1969. Bild: Sture Johannesson. Censurerad av Google Stadens konstpolitiker reagerade på utställningsaffischen, gjord av Sture Johannesson. Utställningen ställdes in och konsthallschefen Folke Edwards a Läs mer

Göteborg blev Unesco litteraturstad!

Göteborg har blivit utnämnd till UNESCO City of Literature, i det internationella nätverket för kreativa städer. Utnämningen gör Göteborg till Sveriges första kreativa stad inom området litteratur. Som en liten del i Göteborgs litterära liv är vi som gör Alba.nu väldigt glada över detta! Initiativet till ansökan kommer från organisationer, näringsliv och civilsamhälle, på ett Läs mer

Teater + stickning=sant

misantropentröjor Att teater är så mycket mer än bara människor som framträder på en scen är vi ju alla överens om. Men att stickning och teater hör ihop är kanske lite mer otippat. I alla fall så är det så när Folkteatern i Göteborg ordnar stickcafé under rubriken ”Sticka din egen Misantropernatröja ”. Det går också att köpa stickbeskrivningar till de fantastiska tröjor som skådes Läs mer

Gymnaster slutar dela upp efter kön

Alba har som bekant en avdelning som heter Idrott & samhälle. I mars 2013 skrev jag en artikel om idrottens problem att hantera folk med olika sexuella preferenser, förutom då manligt och kvinnligt var för sig, med rubriken Sexuellt intolerant idrott. Idrottens moderna form växte fram under andra halvan av 1800-talet, parallellt med industrialismens genombrott. I början var idrotten i pr Läs mer

Erkänn älvdalskan som landsdelsspråk!

Europarådets expertkommitté har nyligen i en rapport förklarat: ”Dessutom har det älvdalska samhällets och dess talares ansträngningar resulterat i flera finansieringsansökningar till myndigheter och som en konsekvens hjälpt älvdalskan att i praktiken bli erkänd som språk och därmed som en del av Sveriges kulturarv (d.v.s. Allmänna arvsfonden). Organisationerna som stöder älvdalsk Läs mer

Blir Cecilia Malmström generalsekreterare för OECD?

OECD ska välja ny generalsekreterare och regeringen har nominerat Cecilia Malmström för uppdraget. Fram till början av detta år var hon kommissionär för handelsfrågor i EU. Innan dess var hon EU-parlamentariker för Folkpartiet/Liberalerna. Under de första åren som parlamentariker var hon krönikör i Alba. Några smakprov på texter hon skrivit är: Guds ande över EU:s författning? ht Läs mer

Fiktiva telefonnummer på riktigt

Vi läser i DN om hur den statliga myndigheten Post- och Telestyrelsen beslutat att reservera närmare femhundra telefonnummer för användning i böcker, film och tv. – Man vill ju undvika att sätta in telefonnummer i filmer och böcker som sedan råkar skada abonnenter, säger Bo Martinsson, på enheten för nummer och adressering på PTS. För mobilnummer är det serien från 070-1740605 upp Läs mer

Författarförbundet instiftar nytt kritikerpris

Sveriges Författarförbund har under de senaste åren sett behovet av en stärkt litteraturkritik. Kritiken är enligt dem oundgänglig för ett konstruktivt och demokratiskt litteraturklimat. Priset ska gå till en svenskspråkig litteraturkritiker som skrivit recensioner och andra kritiska texter av högsta kvalitet, strävat efter att utveckla sitt kritiska hantverk och visat självständighet Läs mer

Varför pratar Löfven engelska i EU-parlamentet?

Den 3 april höll statsminister Stefan Löfven ett tal på engelska i EU-parlamentet. Detta föranledde en medlem i Språkförsvaret att skicka en fråga en vecka senare till Regeringskansliet: ”För cirka en vecka sedan höll statsministern tal inför EU-parlamentet. Varför höll han talet på engelska och inte på svenska? Finns det en översättning till svenska?” Nyligen fick frågeställ Läs mer