Vilket land är mest kreativt?

[120419] Visst kan man undra. Konsultbyrån Strategy One har ställt samma fråga till högre chefer i 22 länder. De ombads att ange de tre mest innovativa länderna i världen. Om man begränsar urvalet till EU-länder hamnar Sverige på tredje plats efter Tyskland och Finland.

Ser man istället till alla undersökta länder, på global nivå, ligger USA i topp med Tyskland på andra plats. Sverige kommer på sjunde plats strax före England. Undersökningen använder självskattning som metod, dvs hur de tillfrågade cheferna själva ser på vilka länder som är mest innovativa. De svenska cheferna anser att Sverige är världsledande på innovationer. I övrigt ligger deras åsikter i linje med den sammanlagda listan. Men med tanke på de stora variationerna kan man undra vilket värde en sådan undersökning har.

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: