Intro: En genomgripande förändring

[121220] Den digitala revolutionen har drastiskt ändrat våra livsvillkor och det förmodligen på ett mycket djupare plan än vi förstår. Digitaliseringen innebär inte bara tillgång till hjälpmedel som gör våra liva snabbare och effektivare, den påverkar också våra sätt att tänka och våra sociala mönster. Det här får såväl goda som onda sidoeffekter.

De senaste dagarna har Göteborg fått tydliga bevis på den digitala världens genomslag i den verkliga. Ungdomar, upprörda över inlägg på den sociala sajten Instagram, gav sig ut på gatorna för att ställa någon till svars. Exakt vad som låg bakom det här är i skrivande stund inte klarlagt, men detta är i alla fall ett tydligt exempel på hur rykten snabbt sprider sig med hjälp av nätet och mobiler och hur det sedan får högst analoga konsekvenser.

Andra konsekvenser det digitala livet får är kanske svårare att se – de kommer mer smygande. Många forskare och andra som på olika sätt försöker se vad de nya möjligheterna gör med oss, ser tendenser till en ökad individualisering. Den kommer naturligtvis inte enbart ur det digitala utan har politiska och ekonomiska orsaker, men det digitala passar bra in i mönstret och förstärker det.

I det nya tema vi nu lägger ut i Alba.nu funderar vi runt detta ur olika synvinklar. Vi har inte så många svar, men mängder av frågor. Läs och fundera.

 

Ett litet PS. Samma dag som detta skrevs samlades ett stort antal människor i Brunnsparken här i Göteborg under parollen ”Vägra kallas hora” . De hade mobiliserats med hjälp av en ny Facebookgrupp med just den parollen som namn. Ett bra exempel på det snabba nätets effekter.

▪ Siri Reuterstrand
Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: