Intro: En genomgripande förändring

Den digitala revolutionen har drastiskt ändrat våra livsvillkor och det förmodligen på ett mycket djupare plan än vi förstår. Digitaliseringen innebär inte bara tillgång till hjälpmedel som gör våra liva snabbare och effektivare, den påverkar också våra sätt att tänka och våra sociala mönster. Läs mer

Går individualism och solidaritet att förena?

Sverige är ett av världens allra mest individualiserade länder. Det visar resultaten från den världsomfattande attitydundersökningen World Value Survey (WVS). Läs mer

Om vikten av att bli emotsagd

All vår mediekonsumtion kan idag anpassas till vars och ens preferenser efter eget val. Vi kan välja och vraka ur ett stort medieutbud och den som bara vill se nyheter från världens alla hörn kan välja det, men den som hellre bara vill ägna sig åt romantiska komedier eller någon annan typ av tidsfördriv kan göra det Läs mer

Vad skiljer analog kultur från digital?

Analog och digital kultur hänger intimt samman med olika historiska epoker. Finns det något som binder dem till kollektiva eller individualistiska kulturer? Läs mer

Låt inte allt bli förutsägbart

e-läsare

e-läsareFör ganska många år sedan sa den gamle vetenskapsjournalisten Erik Dyring att det var fel att tänka i målgrupper. Han menade att så fort man börjar tänka i de termerna, så anpassar man sitt budskap och sättet att framföra det alldeles för mycket. Det skulle inverka menligt på det man försökte säga. Ta fokus från det viktiga. Idag finns det de som tänker precis tvärt om. Läs mer

Om digital snabbhet och analog styrka

Det kollektiva har inte försvunnit helt i individualismens tidevarv. Den kollektiva kraften har istället hittat nya sätt att formeras. Stora manifestationer kan skapas på några få timmar och få politisk betydelse. Läs mer

IT utmanar traditionellt lärande

Under några århundraden har böckerna varit det främsta läromediet, men nu har vi med teknikens hjälp skapat en mängd nya alternativ. Framför allt erbjuds ett mer individanpassat lärande. Läs mer