Florian Illies – Århundradets sommar

[130630] Året 1913 brukar ibland betecknas som det sista på det långa 1800-tal som inleddes med den franska revolutionen år 1789. Det är århundradet då den moderna världen framträder, den industriella produktionen tar över från jordbruket, järnvägar dras fram över länder och kontinenter, till havs börjar de ångdrivna fartygen konkurrera ut de seglande skeppen och utvecklingen av bilismen och flyget har kommit igång. Inom samma århundrade ryms Darwins detronisering av den bibliska skapelsetron och Einsteins relativitetsteori, med avgörande inflytande på den moderna fysikens beskrivning av världen. Med romantiken trängs den klassicistiska repertoardiktningen undan och det unika diktverket blir framtidens litterära form, med den inspirerade och forskande författaren som primär aktör. År 1913 är kubismen konstriktningen på modet, men detta år föds den konceptkonst som revolutionerar uppfattningen av vad konst kan vara när Marcel Duchamp bygger samman ett cykelhjul med en kökspall.

Om året 1913 har den tyske journalisten och författaren Florian Illies skrivit Århundradets sommar, där han månad för månad går igenom vad som händer detta sista artonhundratalsår på framför allt konstens och litteraturens områden, men också när det gäller politik och vetenskap. Samtidigt denna vinter befinner sig två unga män i Wien, Josef Stalin och Adolf Hitler. De bor inte långt ifrån varandra, troligen möts de försjunkna i politiska drömmerier i någon av stadens parker, det är snö och kallt, säkert fryser de båda. Närmare varandra i rent fysisk mening kommer de aldrig att vara. Thomas Mann, som är en ofta förekommande person i boken, har året innan avslutat Döden i Venedig och brottas med att kontrollera sin homosexuella läggning och bevara sitt borgerliga äktenskap och sin allmänna aktning efter att ha skrivit den kanske vackraste skildringen någonsin av den homoerotiska kärleksdrömmen.

Århundradet sommar med det drag av vemod som följer med insikten hos läsaren om hur inom kort denna värld ska rasa samman när det murknande österrikisk-ungerska kejsardömet slutgiltigt ska skjutas i sank av skotten i Sarajevo är fängslande läsning. Det man kan anmärka på är att tyngdvikten så avgjort ligger på tyska förhållanden. Hade Illies förmått vara något mer internationell hade boken känts ännu mer angelägen.

/Christian Swalander

Århundradets sommar ges ut av Norstedts (2013)

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: