En bil är inte bara en bil

[130901] VinjettbildBilen är närmast en självklarhet i ett svenskt hushåll. Ibland är det bilen som väljer ägare, men ofta är det ägaren som väljer bil. Vilka val är det då som avgörs? John Magnus Roos på Handelshögskolan i Göteborg har tittat närmare på det.

Många ser främst de praktiska egenskaperna med bilen. För andra handlar det även om att låta bilen  fungera som ett attribut för den egna personligheten. Det kan också handla om att man vill visa att man har råd med en dyr bil – en ”symbol för framgång och välstånd”, som John Magnus Roos skriver i årets SOM-rapport.

Länge var det mannen i hushållet, där sådan funnits, som bestämde över val av märke, modell, färg och eventuella tillval. Lättklädda flickor i samband med lansering av modeller poängterar det mönstret. Hushållets livssituation har förstås varit en viktig variabel vid köp av ny bil. Man kan dock se att kvinnorna blivit allt viktigare för val av bil. I denna undersökning har man valt att bara studera hushåll med en vuxen person, för att kunna se vad bland annat yrke och kön betyder för valet av bil.

Alla som varit ute på vägarna i bil vet att det bara är män som kör om med sin BMW. Undersökningen bekräftar din ståndpunkt. Kanske är det däremot lite förvånande att även Volvo väljs oftare av män än kvinnor eftersom Volvo byggt upp ett rykte om sig att vara både praktisk och säker. Kvinnor väljer oftare Peugeot och Toyota.

Så representerar olika bilmärken olika personligheter exempelvis efter kön? Rosa för Toyota och blå för BMW? Sambandet mellan personlighet och bilval är inte särskilt väl undersökt i vetenskapliga studier, skriver John Magnus Roos, men utläser av det statistiska materialet att inåtvända personer i större utsträckning äger Volvo och Opel, medan utåtriktade personer glassar omkring med Peugeot.

Uppenbarligen går det att ladda bilar med många olika slag av attityder. Men kommer fenomenet att bestå länge till? Bilismen har rimligen tappat i social prestige i samma takt som bilen pekas ut som en viktig bidragande orsak till den globala uppvärmningen.

▪ Christer Wigerfelt

BokomslagLäst i SOM-undersökningen

SOM-institutet (Samhälle, Opinion, Medier) är knutet till Göteborgs universitet. Man samlar årligen sedan 1986 in opinionsvindar bland svenskarna i olika samhällsfrågor. Här presenteras varje månad svenskens attityd i någon fråga vi funnit intressant. Svaren baseras på frågor som ställdes under hösten 2012. Ibland studeras svaren till en viss fråga under flera år, vilket gör det möjligt att utläsa trender av olika slag.

Tidigare texter:

Juli På väg bli rumsrena?
Augusti Demokratins spelregler förändras?

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: