Säregen folkbildare

Bokomslag

[131119] Fritz KahnFritz Kahn var en tysk läkare och folkbildare, hänföll populärvetenskapligt författarskap med vild och egensinnig grafisk illustration av hög konstnärlighet.

Denna bok visar hans livsverk i detta, och bäst tycker jag han är när har människans fysiologi och anatomi som utgångspunkt, han konstruerar människan uti teknik, gör människan dels maskinell eller till en konstruktion, men känns inte som av självändamål fäst, inte heller som en konstnärlig grej att ifrågasätta människokroppen, utan snarare just för att skänka fysiologin och anatomin en råg av förklaringar, illustrera den på ett nytt sätt. Vill bli tekniskt i det, eller försöker i varje fall vara exakt, kompletterar vetenskap på dess eget område, men likaväl av ett högst personligt skapat i själva hans påhitt och i valet av illustrationsmöjligheter, och han var naggande god på att komma på bildmaterial. Han måste ha njutit av sina påhitt och att illustrera det som tekniskt skall förklaras.

Den dåtida medicinska utbildningen var ett ändlöst kunnande av anatomi, näst högsta fokus på det, han utbildades på tidigt 1900-tal, var även sedermera själv utbildare, måste säkert i någon mån varit högst uttråkad av de ändlösa anatomiska kartor som fanns i läroböcker och utbildningar, börjat fantisera om alternativa illustrationer, göra dem roligare, experimentella, förklarliga på andra plan, att tillföra dem element av teknik och byggnadstekniska element. Människan förklaras ultratekniskt. Blir så klart inte helt hållbart med oförenliga delar, men effektivt och roligt däremot, högst illustrativt, på gränsen till någon surrealism tack vare just kombinationer, inte minst dynamiskt.

Han illustrerar så bra och skickligt att det helt ligger i linje med konstnärlig praxis, och då blir det mer av ett satiriskt budskap, ett ifrågasättande av människan och dess framtid, eller en framtid med supermedicinsk kirurgi, ett bygge av människa. Eller alternativt se en fysiologi och anatomi i maskiner som blir mänskliga. Dock förblir det något ambivalent hur förhålla sig till Kahns arbeten.

Fritz Kahn var en tid rätt känd i Tyskland, senare bannlyst av nazisterna som fördrev honom från landet, ironiskt såg honom som en skändare av människan, och hans arbeten förstördes, och han föll med tiden i glömska, även om han nog fortsatte sitt värv även i USA till sist. Detta är en sannerligen fin bok att oppmärksamma honom, med ett flera hundratal illustrationer, flertal stora, vilka även kan ha omfattande eller ingående bildtexter att tillgå i detta stora verk även till formatet. Bilderna är verkligen intressanta att beskåda och tänka kring.

Det internationella och intressanta bokförlaget Taschen har även tidigare gett ut mycket illustrativa och vackra, stora verk kring människans anatomi, som t.ex. faksimil af gamla förglömda, verk som det monumentala kirurg- och anatomiverket ”Bourgery – Atlas of Human Anatomy and Surgery” ursprungligen från 1700-1800-talets brytning, jämte surrealistiskt groteska ”Leonardo” af Frank Zöllner.

▪ Stefan Hammarén

BokomslagUta & Thilo von Debschitz
Fritz Kahn
Taschen 2013

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: