Universitetet drar till förorten?

[131217] Göteborgs universitet famlar efter sin identitet. Dels har man sedan 90-talet satsat medvetet på att ligga i centrum. Men samtidigt sneglar man på nyrekrytering i de invandrartäta stadsdelarna. I Hammarkullen finns några enheter i vad som skulle kunna kallas embryo till filial. Frågan är dock om dessa bägge ambitioner går att förena. Eller som kulturforskaren Ove Sernhede sa, bidrar universitetets satsning på ett cityuniversitet till segregationen. Därmed är man en del av problemet som man vill lösa. Men, fortsatte han, har man något val? Det är en viktig symbolfråga för nyrekryteringen att universitetet skapar en filial i någon av dessa förorter.

Viss optimism kunde ändå skönjas när universitetet arrangerade ett möte om samverkan som motkraft till segregation. Ett hundratal personer från universitetet, folkhögskolan i Angered, idrottsföreningar och andra försökte skapa en gemensam bild av ett universitet för ungdomar från förorterna. Allt på plats i en möjlig lokalisering av en filial, i Hammarkullen.

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: