Helt fel förutsättningar

[140124] På en enkel fråga huruvida det är något man velat ha annorlunda i filmatiseringen av Nelson Rolihlahla Mandelas liv blir det enkla svaret: allt.

Precis vartenda dugg, för i skildringen av en avgörande historisk och politisk personlighet av Mandelas dignitet blir en livsskildring stil biopic, en berättelse som följer livsbanan snarare än de historiska konsekvenserna av den, alldeles för likgiltig och tunn.
En märkvärdigt liten film om en stor man, kan man i sorg konstatera.

Man kunde föreställt sig ideliga fördjupningar i den rad av konflikter och svåra ställningstaganden som Mandelas liv präglades av, en skildring vägledd av till exempel Albert Camus’ Människans revolt från 1951, som på ett heroiskt sätt greppar uppgiften att skärskåda orsaker och motiv till att så mången revolt under nittonhundratalet vänts till sin motsats.

Det vore för drastiskt att uttala något sådant om Sydafrika, apartheid är dock historia nu. Men det är också sant, att den vision som var Mandelas långt från förverkligats och genom att gå in i de konkreta överväganden han stod inför i sitt presidentskap, till exempel i förhållande till tidigare partikamraters tillkortakommanden, hade man kunnat åstadkomma en skildring av helt annan tyngd.

Nu stannar behållningen vid Idris Elbas porträttkonst, där han på samma sätt som i porträttet av Stringer Bell i The Wire, med försynt skicklighet formar bilden av en man, som visserligen övervinner de betingelser han föddes under, men hinns i kapp av en verklighet som det kanske inte står i någons makt att helt och hållet vända åt det håll man helst hade önskat.

Till sist måste vi konstatera, att Nelson Mandelas betydelse förmodligen blev större för världen som helhet, genom den moraliska integritet och karaktär av förgrundsfigur han utvecklade, än för det land som var hans och som han blev satt att förändra i mer omedelbar och handgriplig mening.

▪ Kjerstin Norén

Mandela – vägen till frihet
Regi: Justin Chadwick
2013

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: