Helt fel förutsättningar

Justin Chadwick – Mandela, vägen till frihet

På en enkel fråga huruvida det är något man velat ha annorlunda i filmatiseringen av Nelson Rolihlahla Mandelas liv blir det enkla svaret: allt. Läs mer