EU och de globala obalanserna

[140219] Den amerikanske rådgivaren Henry Kissinger frågade sig en gång: Who do I call when I want to speak to Europe?

Idag trettio år senare kan man fortfarande undra. Men Europa har trots allt inte stått stilla, kan man konstatera vid presentationen av rapporten Europaperspektiv 2014.

Lisbeth Aggestam har skrivit ett avsnitt om EU:s förmåga att tackla de globala utmaningarna – en fråga om ledarskap? Hon drog slutsatsen att utrikesansvariga Catherine Ashton har givit EU en bra inledning när det gäller att ge EU en gemensam röst i utrikesfrågor. Men att EU fortfarande saknar en visionär ledarroll.

Här finns mer bränsle för den som vill fördjupa sig i frågor om EU och världen. Som Andreas Mobergs kapitel Kan EU avtala bort den globala obalansen i skydd för mänskliga rättigheter? Eller Arne Bigsten med avsnittet: Biståndets roll i att överbrygga globala obalanser – EU och Afrika.

Bokes ges ut av CERGU, Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet.

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Lars Oxelheim, Thomas Persson (Red)
EU och de globala obalanserna
Europaperspektiv 2014
Santerus förlag