Tidsandan i Wittgensteins Wien

Allan Janik & Stephen Toulmin – Wittgensteins Wien
Bokomslag

BokomslagDet har gått drygt hundra år sedan det andliga och kulturella livet i Wien, som senare blev symbol för kreativa mötesplatser. Mycket av den tidens idévärld återspeglas i boken Wittgensteins Wien. Läs mer

EU och de globala obalanserna

Den amerikanske rådgivaren Henry Kissinger frågade sig en gång: Who do I call when I want to speak to Europe? Läs mer