Övervakningens nya centrum

Bokomslag

[140513] Bluffdale, Utah. Var så säker om du haft ett känsligt telefonsamtal med en jurist eller en livsavgörande tidsbeställning per mail på en abortklinik: i Bluffdale, Utah hamnar de bland miljarder  meddelanden och kontakter.

Googla på Bluffdale: ”NSA Utah Data Center – Serving Our Nation´s Intelligence”. Man är stolt över sin anläggning: ”The 1.5 billion-dollar one million square-foot Bluffdale / Camp Williams LEED Silver facility houses a 100 000 sq-ft mission critical Tier III data center”.

Det fantastiskt märkvärdiga är att där hamnar en mycket stor del av världens tele- och internettrafik, inklusive SMS,  Facebook, Googlesökningar, Youtube, Twitter, Skype, osv. Mer än 50 miljarder uppgifter per dag. Alldeles utan föregående misstankar om terrorism, det är det nya: ”Samla allt !”  har varit målsättningen med övervakningssystemet PRISM sedan 11 september 2001. Lagringen ”av allt” sker i 3-5 dagar, sedan sker ett urval men fortfarande krävs inte klara misstankar om terroranknytning.

Hur är detta möjligt? Jo, eftersom internet byggdes upp i USA ligger de flesta slutservrar där, stora delar av världens internet- och teletrafik korsar USA. De företag som motsatt sig direktkoppling till NSA (som Yahoo) har med lagstöd tvingats till samarbete.

Som försvar brukar hävdas dels att det finns en övervakningsdomstol FISA, dels att man i mycket högre grad lagrar metadata (uppgifter om vilka meddelanden som sänts till vilka och när) än själva innehållet.  Edward Snowden och hans journalistkontakt och talesman Glenn Greenwald  gör processen kort med dessa argument i Greenwalds Storebror ser dig: FISA är en del av etablissemanget och motsätter sig just aldrig inhämtning. Metadata säger ofta mer om en person än innehållet i enstaka meddelanden: vilka kontakter, i vilken ordning; hela din tillvaro kan lätt överblickas.

Denna eviga lag om avtagande gränsnytta. Ju mer man samlar, dess svårare blir det förstås att hitta de enstaka meddelanden som har med terrorism att göra. Uppenbarligen utnyttjas data till annat, ofta utan lagstöd: Kanada industrispionerar på Brasiliens gruvsektor där man har stora intressen, Gasprom är genomlyst, Angela Merkels personliga SMS, statsmäns läkarkontakter, systemet är självgenererande och självgående eftersom det har kapacitet och är mycket inbringande för de privata aktörer som på NSA:s uppdrag driver det.

Orwell förutsåg det. Nu är det här, det totala övervakningssamhället där en grotesk massinsamling hotar varje uns av personlig integritet.

Då kommer Edward Snowden, finner en strategi och ett par medhjälpare. Kan han nästan ensam försätta berg?  Fortsättning följer.

▪ Tomas Löthman

BokomslagGlenn Greenwald
Storebror ser dig
Leopard 2014

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: