Storstadens dödgrävare?

bokomslag

[150603] London är det transnationella kapitalets huvudstad, ja, det har gått så långt att röster höjs för att staden ska avskilja sig från Storbritannien och bilda en egen stadsstat utan nationella bindningar och förpliktelser.

Bostadskostnaderna skenar och för människor i normala inkomstlägen blir det allt svårare att klara dem. Gentrifieringsprocessen är snabb och obeveklig och beskrivs nu som plutokratifiering. Det är denna utveckling som Anders Steinvall beskriver i Det nya London – frontlinjer.

Anders Steinvall är journalist och har bland annat varit utrikeskorrespondent på Dagens Nyheter. Som frilans har han under flera år rapporterat från London för TT och Hufvudstadsbladet. Han har en ingående lokalkännedom om London och god inblick i den internationella ekonomiska och politiska utveckling som så starkt påverkar staden.

Boken har en kåserande karaktär. Steinvall strövar runt i Londons många stadsdelar och uppsöker de frontlinjer där traditionellt boende ställs inför gentrifieringen. För att ge en bild av stadens storlek jämför han den med en sammanfogning av trettio Malmö, varje del med sin kultur och karaktär, men också på väg att inordnas i ett sammanhang dikterat av kapitalet och kapitalets tjänare, där kraven ställs högt på arkitektonisk särart och socialt skrävelvärde. Område efter område av äldre bebyggelse antingen rivs och ersätts med arkitektoniskt anslående nybyggnation eller lyxsaneras så att de invånare som bor där blir helt ekonomiskt utdefinierade och tvingas flytta till avlägsna ytterområden.

Allt kretsar kring den ekonomiska aktiviteten i City, och Steinvall citerar en tidningsman som sagt att London blivit en plats där kriminellt kapital tvättas och placeras i fastigheter. I botten ligger förstås den politik som personifieras av Margaret Thatcher, bland annat med den berömda ”right to buy”, som gjorde det möjligt och snart extremt lönsamt att köpa och sälja fastigheter och lägenheter.

Den generation labourpolitiker som med Tony Blair i spetsen hade möjligheten att vända politiken i riktning mot mer socialt ansvarstagande kom i stället att fullfölja Thatchers intentioner. Anders Steinvall använder just Tony Blair som exempel på hur en boendekarriär i det nutida London kan se ut. Från ett hyfsat anspråkslöst läge till en multimiljonärs lyx i ett högstatusområde. Poängen är förstås hur Blair kunde utforma och driva en politik som i exceptionell utsträckning gynnade honom själv och andra höginkomsttagare. Det är inte förvånande alls att Göran Persson och Tony Blair blev mycket goda vänner.

Boken om det nya London innehåller många bilder som på ett bra sätt konkretiserar och tydliggör diskussionen om stadens utveckling och förändring. Den byggnad som tydligast sticker ut är den bisarra skyskrapan The Shard, skärvan, som lik en i spetsen kluven huggtand perforerar Londonhimlen. Mer uppseendeväckande är nog ändå bilderna på äldre hyreskaserner i centrala lägen som lyxsaneras så att lägenheterna kommer att betinga astronomiska priser.

Steinvall visar hur konstnärer och hipsters tar över sådana byggnader när de tillåtits förfalla nästan till slum. Området blir plötsligt spännande och drar till sig uppmärksamhet för sin avantgardekaraktär, det blir inne att vistas där bland de kreativa människorna. Sedan kommer byggnadsarbetarna och blåser ut byggnaderna och det hippa folket får bege sig. Det är trots allt kapitalet som härskar.

Det finns inget London i Sverige, ingen stad som kan bli ett ekonomiskt centrum med samma brutala utveckling mot ökad social skiktning. Men det finns ändå likheter när det gäller framför allt hur Stockholm, Göteborg och Malmö förändras.

Det som gäller är att pengarna styr. Priserna på boenden i attraktiva områden skenar medan det saknas varje tecken på att en mer ansvarsfull bostadspolitik än råkapitalismens är på väg att göra sig gällande. Det är värdefullt att Anders Steinvall lyfter fram och visar hur en sådan här utveckling gestaltar sig och vilka som är dess politiska och ekonomiska förutsättningar. Det finns ju säkert några även i Sverige som tycker att lite plutokratifiering inte är så fel.

▪ Christian Swalander

bokomslagAnders Steinvall
Det nya London – frontlinjer
Carlssons 2015

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: