Krigets dikt och verklighet

[160121] Kan man skoja med det första världskrigets manspillan, som förorsakade gränslös sorg och otröstlig förtvivlan i Europa? När jag läste det korta kapitlet om general Haig dök en sketch upp i mitt minne från en BBC-humorserie om ”Svarte Orm” i första världskriget. I ett avsnitt av serien finns en scen som i sammandrag är som följer.

En general berättar för Svarte Orm att fältmarskalk Haig har utarbetat en genialisk plan. Den går ut på att det egna artilleriet skall rikta sin stormeld mot fiendens ställningar, och när den tunga elden har lyft skall soldaterna storma fram mot fienden. Mot detta invänder Svarte Orm att det ju är samma taktik som använts sjutton gånger tidigare. ”Just det”, utropar generalen. ”Tysken räknar inte med att vi skall göra det en artonde gång. Det är det som är taktikens genialitet.”

Efter att ha läst Englunds skildringar av striderna på Västfronten verkar BBC-seriens sketch på kornet beskriva hur befälhavare och statsledningar var beredda att offra miljontals soldater till ingen nytta.

/Kaj Odelstål

Taggar
Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: