Säkerhetslucka i färjetrafiken

[160901] Vi alla minns att efter 11 september 2001 har allt ändrats inom flygbranschen. Efter attentatet i USA, som skakade hela världen, blev säkerhetåtgärderna nästan drakoniska på flygplatser och flygplan runtom i världen. Följaktligen förbättrades säkerheten ombord på flygplan synlig.

Men det är en helt annan fråga när det gäller färjeresorna. På ett flygplan är det omöjligt att stiga ombord om man har med sig en tub tandkräm. Däremot på en färja kan man stiga ombord med vad som helst i bagaget eller i bilens bagageutrymme, för ingen kontroll sker före påstigning på fartyget.

Svensk gränspolis och Tullverket är mycket nogranna med att kontrollera pasagerarna som kommer från Östeuropa eller från lander utanför EG, men detta bara vid avstigning på svensk mark. När det gäller påstigandet på färjor, bryr sig ingen svensk myndighet om.

En terrorist som har för avsikt att förstöra en färja har det mycket lätt. Det räcker att ta med flera kilo sprängämne i bilen, köpa en färjebiljett och ta sig ombord på vilken fartyg som helst. Ingen kommer att störa honom/henne.

Riskerna är jättestora. Förr eller senare kan en sådan attack ske, för man kan se att terroristerna inte saknar fantasi.

Idag trafikeras Östersjön dagligen av hundratals passagerarfartyg som länkar samman skandinaviska länder mellan varandra och med andra länder, såsom Baltiska staterna, Polen, Tyskland osv. Varje färja transporterar hundratals människor och tusentals ton gods. Konsekvenserna av en terroristisk attack mot en färja kan bli dramatiska. Minst lika stora som attackerna 2001 i Förenta Staterna. Vi kan inte ens tala om säkerhetsbrister inom rederier, för i denna branschen finns det ingen kontroll och således ingen säkerhet.

Omedelbara åtgärder måste vidtagas, anser jag, innan att en tragedi kommer att inträffa. Inom rederibranschen borde gälla lika säkerhetåtgärder som i flygtrafik. Särskilt nu, när de flesta västeuropeiska länder har stora svårigheter att ordentlig behandla migrationsvågorna.

▪ Sorin Simion
Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: