Säkerhetslucka i färjetrafiken

Vi alla minns att efter 11 september 2001 har allt ändrats inom flygbranschen. Efter attentatet i USA, som skakade hela världen, blev säkerhetåtgärderna nästan drakoniska på flygplatser och flygplan runtom i världen. Följaktligen förbättrades säkerheten ombord på flygplan synlig. Läs mer