Anders Nilsson & Örjan Nyström – Flyktingkrisen

[161012] Migration har varit en del av mänsklighetens historia, sedan våra första slktingar börjaade lämna Afrika för att så småningom befolka större delen av vår jord. Som svenskar har vi ett traderat minne av den stora utvandringen till Amerika under mer än ett halvsekel runt år 1900.

Anders Nilsson och Örjan Nyström ritar den aktuella flyktingkrisen med breda penseldrag. Trots den korta tid de använt för att skriva boken går de samtidigt grundligt till väga. De skrev boken under några månader under våren detta år, vilket gör att den blir ett aktuellt inslag i debatten.

En fråga som trollats bort är vilken roll flyktingströmmarna spelar för ett lands demografi. Antagligen beroende på att extremhögerns propaganda drivit frågorna till att handla om Främlingen, den annorlunda. Den demografiska utvecklingen, fördelningen mellan olika åldersgrupper i befolkningen, ger inte lysande utsikter i Östeuropa. Här föder kvinnan 1–1,5 barn i snitt, vilket ger en befolkningsminskning. I Tyskland är siffran strax under 1,5; i Sverige strax under 2,0. Utan invandring skulle Sverige ha haft en befolkningsminskning sedan mitten av 1990-talet. Hur de i exempelvis Ungern ska lösa sin egen befolkningskris återstår att se.

Så, är flyktingarna då en börda för samhället? Visst kostar flyktingmottagningen pengar, skriver Nilsson & Nyström, men samtidigt får samhällsekonomin en boost som förklarar en del av förra årets höga tillväxt på fyra procent. De kommenterar dock: ”..den avgörande faktorn för immigrationens samhällsekonomiska betydelse på sikt är i vilken takt och grad immigranter komer i egen försörjning och hur länge de arbetar”.

En slutsats författarna drar är att det ligger en falsk motsättning mellan öppna gränser och välfärdsstatens överlevnad. Kapitel 5 ägnar de åt resonemang kring dessa begrepp. Det avslutande kapitel 7 ägnar de åt hur ”flyktingkrisen” relaterar till begreppet ”den svenska modellen”. Här finns alltså en mängd aktuella och brännande frågor att läsa mer om.

/CW

Anders Nilsson & Örjan Nyström
Flyktingkrisen och den svenska modellen
Celanders förlag 2016

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: