Fotohyllning till Anders Nilsson

Anders Nilsson hade många strängar på sin lyra, bland dem ett uppdrag som stadssekreterare åt Socialdemokraterna i Göteborg. Tillsammans med Örjan Nyström skrev han några fackböcker om politik och ekonomi. Vad som inte är lika känt är att han var en skicklig gatufotograf, en genre som definitivt inte tillhör de enklaste. Läs mer

Introvert svenskhet ett framtida hot

Statistik & siffror med Anders Nilsson

Diagrammet visar FN:s befolkningsprognos för världen fram till år 2 100. Antalet människor kommer att vara ganska oförändrat i Europa och på de amerikanska kontinenterna, vilket innebär att befolkningarna åldras. Det gäller i ännu högre grad Asien, som från mitten av seklet väntas ha en minskande befolkning. Läs mer

På randen till systemkollaps?

Statistik & siffror med Anders Nilsson

Det sägs och skrivs ofta att immigrationen undergräver sammanhållningen i Sverige. En del menar att vi rent av befinner oss i en ”systemkollaps” där samhällets förtroendekapital mellan människor håller på att haverera. Läs mer

Anders Nilsson & Örjan Nyström – Flyktingkrisen

Migration har varit en del av mänsklighetens historia, sedan våra första slktingar börjaade lämna Afrika för att så småningom befolka större delen av vår jord. Läs mer

Göteborg – en stad värd att älska?

Magnusson & Nilsson – Vart är du på väg, älskade stad?
Bokomslag

En delvis motsägelsefull och oklar bild av Göteborgs framtid men en mer tydlig när det gäller stadens aktuella problem och situation. Så kan man sammanfatta innehållet i boken Vart är du på väg, älskade stad? Läs mer