Introvert svenskhet ett framtida hot

Statistik & siffror med Anders Nilsson

[171015] Diagrammet visar FN:s befolkningsprognos för världen fram till år 2 100. Antalet människor kommer att vara ganska oförändrat i Europa och på de amerikanska kontinenterna, vilket innebär att befolkningarna åldras. Det gäller i ännu högre grad Asien, som från mitten av seklet väntas ha en minskande befolkning.

För Afrikas del ser det annorlunda ut. Befolkningsökningen kommer att vara mycket stark från drygt en miljard människor idag till mer än fyra miljarder vid seklets slut. Det beror inte på att afrikanska kvinnor skulle föda många barn, utan på att befolkningen i utgångsläget är väsentligen yngre än på andra världsdelar med en högre andel i barnafödande ålder. Det i sin tur innebär att medan befolkningen åldras i övriga världen kommer Afrika att ha ett växande överskott på unga.

Graf: Population projections, 2015–2100

De flyttströmmar vi sett hittills bör vara en mild bris jämfört med vad vi kan vänta under resten av detta århundrade. Att klara detta i socialt och politiskt acceptabla former är möjligen en större utmaning än klimathotet. Att det skulle möjligt att stänga ute strömmen av migranter genom att bygga någon slags Fästning Europa är inte realistiskt med tanke på hur stort trycket kan väntas bli – och i synnerhet inte som vi bakom murarna kommer att ha åldrande befolkningar och stor brist på människor i yrkesaktiv ålder som kan arbeta och försörja pensions- och välfärdssystem.

Hela världen utom Afrika kommer i själva verket att bli allt mer beroende av immigration för att upprätthålla produktion och samhällsfunktioner när de inhemska befolkningarna åldras. Visst kommer den tekniska utvecklingen att eliminera en hel del arbeten, men behovet förskjuts sannolikt till andra. Så har det varit sedan den industriella revolutionen.

I det perspektivet är inte befolkningsökningen i Afrika en katastrof utan en tillgång för världssamfundet. Men migrationsströmmarna kommer att omdana världen, mer på kortare tid än kanske någonsin under historien, och utmaningen att klara detta i ordnade former är enorm. Tror vi att vi kan bevara Sverige svenskt är vi dömda till undergång.

▪ Anders Nilson

Anders Nilsson är redaktör för Tankeverksamheten inom Arbetarrörelsen i Göteborg.

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: