Rädslans många ansikten

Vinjettbild

[201020] Rädslan är en drivkraft för många förändringar i samhället. Ibland är det dagspressen som förstått att exploatera denna känsla, men bakom denna rädsla ligger oftast än djupare känslor begravda inom oss.

Rädsla är något som alltid finns runtomkring oss. Som små barn är mycket omkring oss obegripligt, men vi försöker att förstå och bringa ordning i tillvaron. För egen del kunde rädslan före tonåren förkroppsligas som Damen i svart, en okänd men hotfull kvinna som dolde sig i mörkret och som det gällde att undvika.

Samhällstemperaturen på våra rädslor varierar och när den personliga ekonomin försämras samtidigt som välfärdssamhället krymper tar sig rädslan gärna politisk skepnad. Emellanåt dyker politiker upp med enkla svar på vår växande oro. Men när svaret bleknar dyker det upp nya svar på annan oro.

Ur temat Rädslans många ansikten från 2012 väljer vi att återpublicera artikeln  Vi sprattlar i ett garn av rädslor, av Susanne Wigorts Yngvesson.

▪ Christer Wigerfelt
Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: