Hur vaccinerar vi oss mot trumpismen?

Vinjettbild

Nyss var den internationella kvinnodagen, en dag kring vilken det råder delade meningar. Vissa menar att kvinnodagen är ett endagsspektakel helt i linje med den patriarkala ordningen, andra hävdar att vi behöver lyfta kvinnokampen närhelst det går. Läs mer

Reklam manifesterar ett statiskt samhälle

Vinjettbild

En gråmulen vårvinterdag lyssnar jag på Bildningspodden. Temat är reklamens historia, ett lågt beforskat område enligt programmets gäst, historieprofessor Leif Runefelt. Men reklam har funnits länge, allt sedan människor började idka handel. Reklamare är latin och har en betydelse som spänner kring att återkalla och återge något. Säljaren återger en varas värde till kunden med förhoppningen att det ska bli ett köp. Läs mer

Läsarna och demokratin

Vinjettbild

Demokratiutredningen runt sekelskiftet drevs av förre kulturministern Bengt Göransson och statsvetaren, senare professor i Örebro, Erik Amnå. Några skriftserier gavs ut. I en av dem skrev Anders Johnson, skriftställare och tidigare riksdagsledamot för Folkpartiet Liberalerna, artikeln Läsarna och demokratin. Läs mer

Miljardärernas oro inför framtiden

Vinjettbild: Älvsborgsbron i Göteborg.

Tidigare under året publicerade den internationella brittiska biståndsorganisationen Oxfam en rapport. Titeln är Time to care och temat kretsar kring den skenande globala ekonomiska ojämlikheten. ”Inequality is out of control”, är frasen som frontar rapporten på organisationens hemsida, ett sakförhållande som ingalunda är nytt, men som ändå väcker en del tankar. Läs mer

Många känslor, nya idéer

Vinjettbild: Leonard Cohen

Det finns ingen i Musils Mannen utan egenskaper jag älskar högre än general Stumm. Han är så fullkomligt lost in space, han famlar, men ger aldrig upp försöken, att ideligen reflektera över tillvaron för att till sist, om möjligt, förstå den. Han säger på ett ställe, i ett förtvivlat försök att ringa in sin samtid: Läs mer

Ur Albas arkiv: Läsarna och demokratin

Vinjettbild

Under några år fram till 2000 gjordes en demokratiutredning med Bengt Göransson som ordförande och Erik Amnå som sekreterare. Det skrevs många intressanta rapporter, men några djupare avtryck satte den tyvärr inte. Läs mer

Styrs du av ditt språkbruk?

Vinjettbild

I George Orwells berömda roman 1984 regeras mänskligheten av Storebror. En förtryckarregim som inte bara kontrollerar medborgarnas förehavande, utan också försöker styra deras tankar. Styrningen går via New Speak, ett språkligt manipulationssystem för att säkerställa ett korrekt och regimtroget sätt att tänka. Läs mer

Trender speglas i nyordslistan

Vinjettbild

Att människans språk är fantastiskt, blir lätt en plattityd och en öppen dörr att sparka in. Åtskilliga teoretiker – däribland Yuval Harari i bästsäljaren Sapiens – hävdar att språket gör oss till jordens härskare, en position som vi just nu sköter ganska dåligt, men ändå. Läs mer

När uppstod framtiden?

2002 Intervju med Reinhart Koselleck
Vinjettbild:Reinhart Koselleck

Det händer att Alba.nu får tips om intressanta forskare som kommer på besök till Göteborgs universitet eller Chalmers. Ett sådant tips var att Reinhart Koselleck var inbjuden till universitetet, en världskändis om historievetenskaplig teoribildning. Det visade sig att jag var den ende journalisten som var intresserad av en intervju. Läs mer

Ljus i mörkret

Mold, Johan Rödström m.fl – love walks
Vinjettbild

Jag citerar ur en recension av Döden, producerad av Skogen 2013, liksom love walks designad av Johan Rödström: Läs mer