Göteborg blev Unesco litteraturstad!

[211108] Göteborg har blivit utnämnd till UNESCO City of Literature, i det internationella nätverket för kreativa städer. Utnämningen gör Göteborg till Sveriges första kreativa stad inom området litteratur. Som en liten del i Göteborgs litterära liv är vi som gör Alba.nu väldigt glada över detta! Initiativet till ansökan kommer från organisationer, näringsliv och civilsamhälle, på ett initiativ från Författarcentrum Väst.
I juni skickade Göteborgs Stad in ansökan till Unesco, efter beslut i kommunstyrelsen. Ansökan arbetades fram i nära samverkan med de två andra huvudaktörerna Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen samt Författarcentrum Väst, Bokmässan och Litteraturhuset. Ansökan vilar ytterst på det myller av kreativa krafter och de hundratals professionella och ideella litteraturaktörer som har synliggjorts och involverats i olika delar av processen.

Taggar
Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: