Utsatthetens mervärde

Bild till artikel: utsatthet

[220127] Under de senaste decennierna har likvärdigheten i den svenska skolan minskat. Det är framför allt skillnaderna mellan hur elever presterar i olika skolor som ökat, och i synnerhet är det på skolor i städernas fattiga ytterområden som skolresultaten försämrats (Gustafsson & Yang Hansen 2017).

Statistik visar en alarmerande situation i dessa områden där omkring 60 procent av eleverna lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Beräkningar som kan jämföras med ett riksgenomsnitt där omkring 17 procent av eleverna lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet (Skolverket 2018). Utifrån studier inom en rad olika discipliner går det att konstatera att den ökade skillnaden mellan skolor belägna i olika områden långt ifrån är ett isolerat samhällsfenomen (Dahlstedt & Ekholm 2018, Rädda barnen 2015, Beach & Sernhede 2011).

Tvärtom kan skillnaderna förstås som del av en ökad polarisering i samhället mellan fattiga och rika. Följden har blivit att ekonomiska förutsättningar i allt större utsträckning inte bara har kommit att avgöra var du bor och vem du har som granne, utan också din hälsa och risken för att utsättas för brott (Nilsson, Estrada, & Bäckman 2017, Gustafsson, Katz & Österberg 2017, Malmberg, Andersson, & Bergsten 2014)… (fortsättning, se spalten t.h)

▪ Johannes Lunneblad

Läs artikeln i original som pdf-fil:

Johannes Lunneblad
Utsatthetens mervärde
Sociologisk Forskning, årgång 56, nr 1

Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: