To ‘patch up’ or to ‘meet the needs’

Navigating the politics and visions of ‘open school’ collaboration and equity work in urban areas in Sweden. A paper that explores how school community collaboration is given meaning by municipally employed coordinators whose task is to organise collaboration between schools and other actors in urban areas in Sweden. Läs mer

Gemenskapen i ”Orten” bär på ett löfte men bemöts ofta som ett hot

Det är hög tid för det sociala arbetet att liera sig med de unga kreativa krafter som finns i landets förorter. Det säger Ove Sernhede, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, som vill se fler brobyggande insatser. Läs mer

Ansvarets politik

Miljonprogrammets bostadsområden Har varit föremål för diskussion sedan de byggdes. Men i och med 1990-talskrisen kom de att hamna i samhällsdebattens fokus på ett nytt sätt. Ett led i försöken att tygla den ekonomiska krisen var att banta den offentliga sektorn och slimma transfereringssystemen. Läs mer

Forskning pågår

To ‘patch up’ or to ‘meet the needs’ Av Jenny Bengtsson, Johannes Lunneblad [11 oktober, 2023] FORSKNING PÅGÅR Navigating the politics and visions of ‘open school’ collaboration and equity work in urban areas in Sweden. A paper that explores how school community collaboration is given meaning by municipally employed coordinators whose task is to organize collaboration between school Läs mer

Att navigera mellan politiska visioner i den öppna skolans samarbeten

Samarbete mellan olika sektorer och organisationer har blivit ett allt vanligare sätt att hantera olika former av problem i samhället – inte minst för skolor i urbana miljöer. Ettvanligt argument för denna utveckling är att komplexa sociala utmaningar kräver gränsöverakridande samarbetsformer för att möjliggöra innovativa metoder och lösningar. Läs mer

Från välfärdsstat till partnerskap

  Från välfärdsstat till partnerskap. Om förskjutning av makt och ansvar i ”särskilt utsatta” stadsdelar Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 14 (2022) Av Johannes Lunneblad & Ove Sernhede Sammandrag: Under de senaste decennierna har samhällets stödinsatser i de bostads- områden som idag går under beteckningen ”särskilt utsatta” ändrat karaktär. Staten har allt mer dr Läs mer

Betygen är mer till för systemet än för eleven

Bild: Majsa Allelin i Aftonbladet 23.8.22

Den svenska skolan är ett världsunikt, extremt experiment. De reformer som skulle ge mångfald har i stället lett till att stora skolkoncerner allt hårdare segregerar elever i jakten på vinst och marknadsandelar. Förlorarna blir barnen, och i förlängningen demokratin. Läs mer

Rap & Den urbana fattigdomen som symboliskt kapital

Chicago History Museum.2019

Att marginaliserade grupper med kulturella medel omvandlar sin livserfarenhet till ett bättre liv är inget nytt.Vi har sett det hos arbetarförfattarna, jazz-, blues- och soulartister och nu senast hos rapparna. Men om det hos de tidigare grupperna fanns socialt medvetande och budskap, vad står dagens gangsterrappare för? Läs mer

Ortenpoddar som folkbildning, motoffentlighet och underhållning

grupparbete.640px

Under de senaste tre–fyra decennierna har Sverige alltmer kommit att kännetecknas av ökade inkomstskillnader och skilda livsvillkor mellan olika grupper. Antalet invånare som lever i relativ fattigdom har fördubblats sedan 1990-talets början (Mood & Jonsson 2019). Parallellt med att den svenska välfärdsstaten försvagats har storstäderna blivit starkt geografiskt segregerade. Läs mer

Pantrarna och ortenrörelsen

Bild: Pantrarna logo.

När medierna diskuterar ungdomsprotester är det oftast 1960-talet och framför allt de omvälvande händelserna 1968 som står i fokus. Många av Nordamerikas och Europas metropoler skakades detta år av politiska protester. Den gången var det välfärdsstatens unga som vände sig mot konsumtionssamhället, imperialismen och globala orättvisor. Läs mer