Hammarkullen mellan motstånd och stigma

Hammarkullen

[220129] Under mer  än fem decennier har det så kallade ”miljonprogrammet” varit föremål för debatt. Hammarkullen är ett av de miljonprogram som återkommande skapat rubriker. Redan under första halvan av 1970-talet framställde medierna stadsdelen som laglös. Den tidens moralpanik producerade bilder av unga, mopedburna ligister som gjorde gator och torg osäkra.

Idag är stigmatiseringen av området än starkare. Men parallellt med mediernas rapportering om kriminella gäng och maffialiknande släkter finns, inifrån stadsdelen, en annan berättelse. Den handlar om en stadsdel som välkomnar möten mellan kulturer, som litar till egna krafter, gör motstånd och mejslar ut visioner för framtiden.

Det är därför ingen slump att så många pregnanta uttryck för samtidens subkulturella yttringar växt fram i och fått starkt fäste i området. Idag är rapmusiken, med namn som Aden & Asme, lika framträdande och signifikant som den var på 1990-talet då Hammer Hill Click var en av den göteborgska hiphopens mest profilerade akter. Stadsdelen har också fostrat flera internationellt framstående breakdance crews och veteraner som Ernesto Romero Escobar från Octagon Crew och Morris Shabo från Ultimate B-boys, som alltjämt är verksamma som lärare och inspiratörer.

Att den nationellt uppmärksammade aktivisten, skribenten och tidigare rapparen Nabila Abdul Fattah, som numera är verksam i Stockholm, bjöds in att medverka i projektet Hammarkullen Urban Art 2017 är ingen slump. Nabila bodde under sina formativa tonår i Hammarkullen och var då en representant för den unga motkultur som lät tala om sig vida omkring. Hennes bidrag till Hammarkullen Urban Art 2017 är en muralmålning föreställande en huskropp som formerar sig till en knuten näve. I en intervju säger hon att målningen är dedikerad till Hammarkullen, stadsdelen som ”reser motstånd”, men den är också en ”hyllning till bostadskampen i olika miljonprogramsområden runt om i Sverige” (kultwatch.se /2018/11/20).
(Fortsättning, se spalten till höger)

▪ Ove Sernhede

Läs hela artikeln i original som pdf-fil:

Ove Sernhede
Hammarkullen mellan motstånd och stigma
Ord&Bild nr 3/2021

Bild: Muralmålning under produktion av Nabila Abdul Fattah. Foto: Futuro Berg.

Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: