Debatt: Sluta svartmåla unga killar i förorten

Bild från skola

[220130] En ny termin har börjat för alla skolelever runtom i landet, så även för alla pojkar och flickor i Göteborgs förorter. I mellandagarna kunde vi i Göteborgs-Posten, med exempel från Ryaskolan i Biskopsgården, läsa om hur ”Förortens flickor lyckas bättre än pojkarna” och om hur unga killar väljer kriminalitet framför klassrummet.

Vi behöver föra en mer ingående diskussion om skola och utbildning i våra förorter. Elever och lärare i artikeln försöker också nyansera diskussionen om killar och utbildning, men samtidigt förmedlar artikeln återigen en bitvis stereotyp bild av den ”unga förortskillen” som inte bryr sig om skolan och är ute efter snabba pengar. Kriminella nätverk och de skjutningar som drabbat många, framför allt unga män, är en akut och nationell kris. Likaså är skolsegregationen och det stora antalet elever som inte klarar skolan och saknar behörighet till gymnasiet en fråga som bör engagera alla.

Lyckade skolresultat framhålls ofta som en viktig faktor för att motverka de kriminella nätverkens rekryteringsbas bland unga och stävja våldet. Samtidigt, och detta är centralt, innebär det inte att unga killar i förorten som har svårigheter i skolan automatiskt attraheras av kriminalitet.
(Fortsättning se spalten till höger)

▪ Jonas Lindbäck

Läs hela artikeln i Göteborgs-Posten här:

Jonas Lindbäck
Debatt: Sluta svartmåla unga killar i förorten
Göteborgd-Posten 26 jan 2022

 

 

Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: