Estetiska framtidsdrömmar i en lönsamhetssökande värld

Kulturskola.

[220410] Kultursektorn har blivit en viktig del av den ”nya ekonomin” vilket har påverkat såväl konstnärliga praktiker som vägen till att bli konstnär. Genom att diskutera två kvinnliga elevers estetiska utbildningsvägar belyser artikeln några av de sociopolitiska och ekonomiska förutsättningar som elever i övergången mellan grundskola och gymnasieskola i Sverige möter när de går in i estetisk utbildning med musikala ambitioner.

Resultaten ger en inblick i hur unga människor resonerar när de ger sig in i en otrygg sektor som kräver stora personliga investeringar och planering. Artikeln visar också på vilka sätt klassbakgrund fortfarande spelar en central roll i valet av och reflektionerna kring utbildningsmål. Vidare diskuterar artikeln hur kreativa begär kan överskrida de ekonomiska, instrumentella förväntningar som präglar den värld som eleverna lever i. Således ger artikeln en samtida förståelse för hur unga människor med estetiska drömmar navigerar i en värld som i första hand premierar lönsamhet.

/Forts till höger/

▪ Majsa Allelin

Läs hela artikeln i Sage Publications som pdf-fil.

Majsa Allelin, Pathways to Aesthetic Education in a Eorld of Profitability

Young, March 29, 2022

Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: