Behovet av ökad autonomi för elever och lärare

konkurrens

[220411] När den svenska friskolereformens effekter diskuteras är det skolsegregation, koncernernas vinster och betygsinflation som står i centrum. Alla dessa frågor behöver naturligtvis lyftas, men de riskerar skymma andra, lika viktiga diskussioner. En sådan, som i dagsläget förtjänar större belysning, är hur friskolereformen påverkar det pedagogiska mötet.

/fortsättning till höger/

▪ Majsa Allelin
▪ Ove Sernhede

skolmarknad

Majsa Allelin & Ove Sernhede
I antologin
(Red) Per Kornhall, Sten Svensson, Majsa Allelin, Bo Karlsson
När skolan blev en marknad – Trettio år med friskolor
Natur & Kultur 2022

Majsa Allelin och Ove Sernhede
Kapitel 21
Det pedagogiska mötets potential
– Behovet av ökad autonomi för elever och lärare

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: