Liten guide till din sommarläsning

Bild: Malin Lindroth

[220615] Sommaren är en fin tid för läsning. Kärlek, politik och lite spänning. Här kommer några boktips.

Lindroth Malin: Nuckans hjärtespalt
Malin Lindroth kom för några år sedan ut med boken Nuckan (2018), en isande självutlämnande betraktelse över hur det är att bli bortvald, att vara den som blir utan: utan partner, utan barn, utan familj.

Nuckan lever ensam, är ofrivilligt ensam som Malin Lindroth beskriver det i motsats till bilden av den självvalda ensamheten där friheten, och självständigheten glimrar. Den ofrivilliga ensamheten är tung, väcker känslor av sorg och skam. Men Lindroth vill återupprätta och återta begreppet nucka och ger såväl ett historiskt perspektiv som en nutida bild av nuckan. Vem är nuckan idag? Det är en bitvis smärtsam läsning som kräver koncentration och den blir bara intressantare vid flera omläsningar. Omfånget är inte stort, men innehållet desto rikare.

Uppföljningen Nuckans hjärtespalt kom i våras och har en helt annan form där Nuckan tar plats som hjärtespaltrådgivare, en självlärd, äldre och livserfaren kvinna enligt Lindroths modell. Det är Nuckans perspektiv som råder där hon tillåter sig att gå utöver frågorna om tvåsamhetsnormen, försöker hitta alternativ till tvåsamhetens dilemma.

Nuckan har flyttat ut i skogen. Det är lättare att vara ensam i skogen än i stan menar hon och är inte längre så mycket författarens alter ego, utan en fiktiv gestalt.

Det Malin Lindroth gör är att diskutera och ifrågasätta det rådande kärleksidealet på ett mycket insiktsfullt och samtidigt underhållande sätt. Inom ramen hjärtespaltsrådgivare kan hon leka lite mer än i sin första bok. Allvar blandas med kärv humor. Insikten är att ensamhet finns överallt även inom många relationer.

För att fortsätta på spåret Kärlek så kom jag att tänka på Agneta Pleijels självbiografiska roman Doften av en man (2017). Det är ingen ny bok men finns i pocket precis som den första boken, barndomsskildringen Spådomen från 2015. Kanske kommer det en tredje del? I doften av en man är det ungdomstiden i Göteborg, Pleijel skriver om och minns åren mellan tjugo och trettio. Förälskelse och svek, ensamhet, sorg och svindlande lycka. Det är en oerhört tät och stark berättelse om kärlek som känns ända in på huden och ger upphov till många igenkänningar. Som Agneta skriver ”Skriva är att minnas. Minnas är ibland också att älska” Till på köpet är berättelsen en fin skildring av Göteborg och om livet i Haga på 60-talet.

▪ Elisabeth Lundgren

Bild: Malin Lindroth. Foto: Emelie Asplund.

Bokomslag
Malin Lindroth
Nuckan
Norstedts 2018

Bokomslag
Malin Lindroth
Nuckans hjärtespalt
Norstedts 2022

Bokomslag
Agneta Pleijel
Doften av en man
Norstedts 2017

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: