Att navigera mellan politiska visioner i den öppna skolans samarbeten

[230309] Samarbete mellan olika sektorer och organisationer har blivit ett allt vanligare sätt att hantera olika former av problem i samhället – inte minst för skolor i urbana miljöer. Ettvanligt argument för denna utveckling är att komplexa sociala utmaningar kräver gränsöverakridande samarbetsformer för att möjliggöra innovativa metoder och lösningar.

>>>
Länkad text

▪ Jenny Bengtsson
▪ Johannes Lundblad
Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: