Gun Lunds universum. Danskonst med magi

ur jubileumsföreställningen

[230317] Lite som ett detektivarbete, är danskonstnären Ulriqa Fernqvists definition på arbetet med att återskapa en danssolo som dansaren/koreografen Gun Lund skapade för 34 år sedan och som i dagarna tre är ett av tre verk som bjuder på en magisk nypremiär på 3Våningen i Göteborg.

Hur går det då till att återskapa ett dansverk efter så många år och med huvudsakligen nya dansare.  Finns det alls något manus? Hur ser i så fall en sådan process ut från en tid när videotekniken inte var särskilt utvecklad? Att det ungefär kan handla om en kombination av lite otydligt bildmaterial, strödda anteckningar och ett fenomenalt minne kom fram vid ett påföljande samtal mellan koreografen Gun Lund och professorn i konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet, Astrid von Rosen.

Gun Lund har med hjälp av några av sina yngre danskollegor ur mängden av dansverk valt ut tre att återuppstå tre kvällar för en jubileumsföreställning med samlingsnamnet ”Gun Lunds koreografiska universum”. Gun Lunds karriär som dansare inleddes redan på 1970-talet och trots sin status som en av pionjärerna av den nutida dansen i Sverige så har hon varit Göteborg trogen och varit drivande i framväxten av scenerna Unga Atalante, 24 kvadrat – Sveriges minsta dansscen och  den nuvarande betydligt större 3Våningen med rum också för bildkonst. Här har hon inte minst erbjudit möjlighet för en lång rad yngre frilansande dansare att utvecklas.   

Det äldsta verket, Ark till Ark,  som ingår i den här nypremiären, gjordes 1985 av den dåvarande dansgruppen Rubicon, som bestod av Gun Lund, Eva Ingemarson och Gunilla Witt och visades bland annat vid en ANC-gala på Göteborgs stadsteater.  De som nu framför detta märkliga verk är Gunilla Jansson, Torun Odlöw och Åsa Thegerström. De uppträder, nu som då, med kropparna dolda under stora vita triangelformade dräkter och påminner om det geometriska, arkitektoniska formspråk som en tid särskilt präglade Gun Lunds formspråk. De tre kropparnas stillsamma interaktiva och meditativa rörelsemönster beledsagas och förstärks av Jean Louis Huhtas nyskapade musik.

I ett försök att ge dansen en definition förklarade Gun Lund i samtalet efteråt att det i grunden handlade om att flytta en fot från ett ställe till ett annat. När Ulrika Fernqvist inleder sin danssolo Au point extrême möter vi henne sittande på en stol och fascineras över hur hon får sina fötter att vänslas inbördes så att en fot med extremt högt fotvalv ses omsluta den andra som en omfamning. Hela verket är extremt fysiskt, vittnande om en fulländad fysisk behärskning och kontroll och blir, vare sig hon förflyttar sig liggande eller stående, allt mer ångestladdat, för att avsluta i en fysisk explosion som närmast påminner om ett epilepsianfall.

Det tredje och yngsta verket, Mellanrummet är det enda av dem som samverkar med en scenografi. 3Våningens numera generösa dansscen har till det verket en fond av en rad gamla fönster med en del trasiga rutor, räddade av en tillfällighet för 30 år sedan, undan förgängelsen från ett hus i Göteborg som höll på att rivas. Det är ett mycket mångtydigt verk, där de svartklädda dansarna inleder med att närmast defilera bakom fönsterväggen och ge sken av att vara många fler än de i själva verket är. Detta upprepande  av anonymt stillsamt vandrande ger upphov till en rad associationer men är här tänkt att handla om kommunikation.  Andra halvan av föreställningen kommer dansarna ut i det ”fria” och kommunicerar genom sina rörelser och ansiktsuttryck till ett musikverk Credo av Jonny Axelsson, slagverk och John Teglgaard Elgitarr. Dansarna som återskapat detta stycke är, förutom en, andra än de som var med i begynnelsen 1992, dvs Luisa Denward, Eva Edlund, Katarina Eriksson, Ingrid Kullberg-Bendz, Maria Mebius och Anna Westberg.  Även om dansarna haft frihet att själva tolka de olika verken så har Gun Lund tjänat som någon sorts bollplank.  De tre sinsemellan högst olika verken skapar tillsammans en unik föreställning som både andas historia och nutid.  Ges också 17 och 18 mars.

▪ Britt Nordberg

Bilden: Ulrika Fernqvist i danssolot Au point extrême. Bild från 3:e Våningens Facebook

ARK TILL ARK – AU POINT EXTRÊME – I MELLANRUMMET 
Gun Lunds koreografiska universum
16 – 18 mars 2023

tre föreställningar:

ARK TILL ARK (1985)
Verket skapades av dansgruppen Rubicon 1985 (Gun Lund, Eva Ingemarsson och Gunilla Witt) då denna del visades på ANC-galan på Göteborgs Stadsteater, i juni 1986 utgjorde det inledningen på ett längre verk som spelades i Excercishuset (X-huset) på Heden.

Originalkoreografi Rubicon
Dans Gunilla Jansson, Torun Odlöw, Åsa Thegerström
Musik Jean-Louis Huhta
Kostym Johann Nordqvist och Lars Persson

AU POINT EXTRÊME (1989)
Detta verk utspelar sig också på gränsen till den fysiska utmattningen – där sorg och förtvivlan är bärande känslor, allt utspelat i tystnad.

Originalkoreografi och dans Gun Lund
Dans Ulrika Fernqvist
Ljus Finn Pettersson
Scenografi och kostym Gun Lund

I MELLANRUMMET (1992)
Verket skapades ursprungligen till ”Göteborgs dyraste luftrum”, huset som byggdes på Prippska tomten efter att bryggeriet rivits.

Originalkoreografi Gun Lund
Dansare Anna Westberg, Katarina Eriksson, Luisa Denward, Maria Mebius Schröder, Eva Edlund, Ingrid Kullberg-Bendz
Musik Jonny Axelsson och John Teglgaard
Originalkostym Tove Weigel,
Kostym Anna Kraft
Ljus Finn Pettersson
Scenografi Lars Persson

Verken är valda av och återskapas på initiativ av dansarna Gunilla Jansson, Torun Odlöw, Olof Persson och Åsa Thegerström och andra medverkande dansare utifrån arkivmaterial – filmer, fotografier, anteckningar och egna kroppsliga och intellektuella minnesstråk i de fall sådana finns.

Läs mer om de olika verken här.

 

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: