Ansvarets politik

[230710] 

Miljonprogrammets bostadsområden Har varit föremål för diskussion sedan de byggdes. Men i och med 1990-talskrisen kom de att hamna i samhällsdebattens fokus på ett nytt sätt. Ett led i försöken att tygla den ekonomiska krisen var att banta den offentliga sektorn och slimma transfereringssystemen.

Ansvarets politik. Kommunledd gentrifiering och hyresgästorganisering
Av Ove Sernhede, Håkan Thörn och Hans Lindgren
Publicerad i Sociologisk Forskning nr 1 årgång 60.
Läs hela artikeln som pdf-fil HÄR>>>

▪ Ove Sernhede
▪ Håkan Thörn
▪ Hans Lindgren
Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: