A man’s gotta do what a man’s gotta do

The Lighthouse – Robbert Eggers
Vinjettbild från filmen.

The lighthouse är mer än en film, den är ett utstuderat bildkonstverk med rörliga figurer, en noga inzoomad situation med två män i fokus, utlämnade åt varandra i en gemensam uppgift att vakta fyren som kan rädda människoliv. Läs mer