Frimärken som politik och sociologi

Bokomslag

Frimärken har ofta tidigare tryckts i motiv av nationalitetsstärkelse och med propagandasyfte. Vore intressant att läsa någon sociologisk undersökning om det bar någon gynnsam effekt ens någonstans, om något alls uppnåddes. Läs mer