Vad skiljer analog kultur från digital?

Analog och digital kultur hänger intimt samman med olika historiska epoker. Finns det något som binder dem till kollektiva eller individualistiska kulturer? Läs mer

Om digital snabbhet och analog styrka

Det kollektiva har inte försvunnit helt i individualismens tidevarv. Den kollektiva kraften har istället hittat nya sätt att formeras. Stora manifestationer kan skapas på några få timmar och få politisk betydelse. Läs mer