En vacker samhällstjänst

Sara Danielsson – Konsten att odla staden
Bokomslag

Sara DanielssonStadsodling blir ett allt vanligare fenomen. I takt med att antalet storstäder, förflyttning från landsbygd in till städer och medvetenheten hos konsumenter ökar, ökar också efterfrågan på alternativa odlingssätt. Läs mer