En vacker samhällstjänst

Bokomslag

[140403] Sara DanielssonStadsodling blir ett allt vanligare fenomen. I takt med att antalet storstäder, förflyttning från landsbygd in till städer och medvetenheten hos konsumenter ökar, ökar också efterfrågan på alternativa odlingssätt.

Från bonde- och jordbrukssamhälle, via industri- och välfärdsdito till dagens informationssamhälle med dess överflöd och konsumtion– den tiden har ändå gått fort. De som påstod att allting redan var uppfunnet i nittonhundratalets början hade lika fel som de som trodde att jorden var platt. Men alla livsstilar är inte hållbara i längden. Allt fler inser att i det långa loppet kommer inte dagens konsumtionsmönster att hålla. Vi måste bli mer självförsörjande än vi är. Vi måste börja odla själva. Även i storstäder.

Sara Danielsson har uppmärksammat fenomenet stadsodling i en vacker, smakfull och tänkvärd bok. Boken ger handfasta tips på alla upptänkliga situationer när man tänkt sig att odla i stadsmiljö. Allt från de rent juridiska problem som kan uppstå, när man vill odla på kommunal mark eller inom en hyresgästförening, till ohyra och dålig växtlighet för ens grödor.

Från New York till Kuba till Sydamerika, från Malmö till Göteborg, överallt stadsodlas det. Ibland i samfund, som hyresgästföreningar eller liknande. Lika ofta som gerillaodlingar, dvs att man tar ett område i besittning som kanske ägs av kommunen eller staten och tillsammans gör det till en vacker plats i alla fall. I Berlin med dess ödeområden är det en vanlig syn.

Nyligen skrev frilansjournalisten Jonatan Loxdal i ETC om hur en gerillaodling i Akalla utanför Stockholm efter många bittra fajter med kommunen och andra aktörer var tvungen att läggas ned. Oftast går det dock inte så illa, utan brukar lösas med överenskommelser mellan de olika parterna.

Att odla självförsörjande är dels en tjänst för sig själv – det blir mycket billigare än att hela tiden köpa i affär. Dessutom kan man vara säker på att inga bekämpningsmedel använts, eller olika stärkelser med E-kombination. Det är också en samhällstjänst, och eftersom vi alla är en del av samhället blir det hela någonting musketörliknande: en för alla, alla för en.

Sara Danielssons bok är en väldigt bra – kanske den ultimata –  boken att börja med om man är intresserad av fenomenet stadsodling, vill börja odla själv eller helt enkelt tycker om att se hur en stad som förut varit grå smyckas i grönt.

▪ Arvid Svenske

BokomslagSara Danielsson
Konsten att odla staden: handbok i stadsodling
Arena 2014

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: