Upprörande läsning

bokomslag

I Eija Hetekivi Olssons roman Ingenbarnsland kan man läsa: ”Det här stället heter Gårdsten för att gårdarna är klädda i asfalt, höghusen är av betong och det är stenar på dem och överallt och ansiktena är hårda som sten …” Läs mer