Sötebrödsdagar för makteliten

Bengt Ericson – Den härskande klassen
Bokomslag

Möjligheterna för politiker i riksdagen eller i EU att själva bestämma sina ekonomiska villkor leder till att en politisk elit har utvecklats, lika avskild från demokratisk kontroll som den ekonomiska eliten, och liksom den benägen att fördela inflytande och positioner inom nätverk och bland släkt och vänner. Läs mer