Sötebrödsdagar för makteliten

Bokomslag

[150907] Möjligheterna för politiker i riksdagen eller i EU att själva bestämma sina ekonomiska villkor leder till att en politisk elit har utvecklats, lika avskild från demokratisk kontroll som den ekonomiska eliten, och liksom den benägen att fördela inflytande och positioner inom nätverk och bland släkt och vänner. Det är grundtesen i journalisten och författaren Bengt Ericsons bok Den härskade klassen.

Av avgörande betydelse för framväxten och upprätthållandet av denna elit i Sverige är de skamligt generösa partibidrag som tilldelas riksdagens partier i proportion till det antal mandat de erhållit i valen. Anledningen till att bidragen delas ut är av ren festtalskaraktär, demokratin ska fördjupas och kunskaper om politikens frågor och problem spridas i befolkningen. I själva verket används bidragen till propaganda och till att bekosta en överdådig livsstil bland framför allt riksdagspartiernas inre cirklar. Det rör sig om mycket stora pengar, Socialdemokraterna kunde för riksdagsåret 2013-2014 kvittera ut nästan 47 miljoner kronor. Sverigedemokraterna fick nästan 12 miljoner.

Riksdagsmännen har bra betalt, fria bostäder centralt i Stockholm och Guldkort på SJ, alltså fria resor inom landet. De har också rätt att ta taxi när de anser det av behovet påkallat. Bengt Ericson visar att många taxiresor går mellan riksdagshuset och krogarna i Stockholms innerstad på kvällarna. Han visar också hur svårt det är för andra än de vilkas nomineringar godkänts centralt i partiet att komma på valbar plats på listorna inför valen. Det hänger samman med att partiernas medlemsantal sjunker, att engagera sig politiskt lockar allt färre bland annat eftersom folk gör den korrekta analysen att man har mycket små möjligheter att föra fram andra åsikter än dem som knäsatts centralt. Bengt Ericson tar upp exemplet med den unge moderate riksdagsmannen Karl Sigfrid som avsåg att rösta emot partilinjen när den famösa FRA-lagen (eller avlyssningslagen) skulle tas i riksdagen. Han blev utskälld av partiledaren Fredrik Reinfeldt och utpekad som svikare och förrädare. Till slut vek Sigfrid ner sig och gick med på att bli utkvittad inför omröstningen.

Man kan säga att Bengt Ericson följer upp och kompletterar den granskning som Anders Isaksson gjorde åren 2002 och 2006 i Den politiska adeln. Redan då stod det klart vad som höll på att hända, och precis som Isaksson då kan Ericson nu på ett nästan plågsamt sätt visa hur vänskapskorruption och nepotism ätit sig in i den politiska kulturen i Sverige. Vad följderna blir för demokratin återstår att se, men varningssignalerna kan inte bli tydligare. Inte minst besvärande är ju att partiernas centrala företrädare har mer och mer gemensamt med varandra över partigränserna och allt mindre med sina väljare. Riksdagen kunde ju inte ens sätta ett ordentligt stopp för de galna ersättningsvillkor som gör att bortröstade riksdagsmän kan leva gott på en hög inkomst i decennier efter sin tid i riksdagen. Nu har visserligen en tvåårsgräns för fallskärmen införts, men den gäller först för dem som kom in i riksdagen vid förra årets val.

Om det är illa i Sverige så är det etter värre i EU. Vid sidan av sina väl tilltagna arvoden har EU-parlamentarikerna ett dagsbidrag på 2700 kr. Den relativt unge EU-parlamentarikern Christofer Fjellner har uppgivit att ha utan vidare kunnat kvittera ut en månadslön efter skatt på 150.000 kr. En person som utrikesminister Margot Wallström har på sina EU-uppdrag blivit multimiljonär skriver Bengt Ericson, och det utan att på något sätt ha satt några märkbara avtryck i unionens utveckling. Bengt Ericson med en vidsträckt journalistisk erfarenhet, bland annat som chefredaktör för Veckans affärer, beskriver också den utbredda arrogansen bland EU-parlamentarikerna. Många ser sig självklart som en överhet i stil med feodaladeln på sin tid, med privilegier som icke kan ifrågasättas.

Den härskande klassen är en viktig bok som förtjänar ett brett medialt genomslag. Så här kan vi helt enkelt inte ha det.

▪ Christian Swalander

BokomslagBengt Ericson
Den härskande klassen. En bok om Sverige politiska elit
Lind & Co 2015

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: