Vikten av bilden inom vetenskapen

Att matematiken är naturvetenskapernas främsta uttrycksmedel är till fördel för precisionen men gör också vetenskapernas resultat och processer svårbegripliga för alla som inte behärskar det matematiska språket. Läs mer

Linné analyserar det mentalsjuka

Bokomslag

Den här boken handlar, som titeln avslöjar, om Carl von Linnés uppfattning om mentalsjukdomarna. Den är lite speciell. Läs mer