Humoristiskt och djupt allvarligt
om glömska och minne

Georgi Gospodinov – Tidstillflykt

Vem har inte någon gång önskat att det gick att återvända till en tid som var (eller vi i alla fall inbillar oss var) lyckligare än den vi lever i nu? Minnen som tröst eller verklighetsflykt står i fokus i den här romanen om ett hem för dementa som återskapar det decennium då patienterna var som lyckligast och där de känner sig som mest hemma. Idén visar sig vara lockande även för icke dementa. Georgi Gospodinov har byggt en bitvis lysande berättelse kring den. Läs mer