Rena hem hos smutsig överklass

Bokomslag

År 2007 infördes rätten till skattereduktion för tjänster i hemmet, det så kallade Rut-avdraget. Beslutet föregicks av en intensiv politisk debatt, som i huvudsak fördes mellan högern och vänstern, där högern var för och vänstern emot. Läs mer

Fascismen bakom busken

Bokomslag

Framväxten av nyfascistiska partier som vunnit stark uppslutning i ett antal europeiska länder skapar ett behov av genomlysning av fascismens bärande idéer, föreställningsvärldar och traditioner, Läs mer