Forskning pågår

Ansvarets politik. Kommunledd gentrifiering och hyresgästorganisering Av Ove Sernhede, Håkan Thörn och Hans Lindgren [230710]Miljonprogrammets bostadsområden Har varit föremål för diskussion sedan de byggdes. Men i och med 1990-talskrisen kom de att hamna i samhällsdebattens fokus på ett nytt sätt. Ett led i försöken att tygla den ekonomiska krisen var att banta den offentliga sektorn Läs mer