Forssén i gott sällskap

Stefan Forssén – God morgon, ögonblick!
böcker.vinjett

Det vackra Lagerhuset i Göteborg har allt mer utvecklats till en kulturens boning i olika avseenden, huvudsakligen för det skrivna ordet men också för utställningar, scenkonst, barnkultur och mat. Läs mer