Handbok mot gentrifieringen

Handboksomslag

gentrifieringens ABC vinjettbildGentrifiering är ingen naturlag för städernas utveckling. London har haft en långt gången gentrifiering, men nu börjar motståndarna organisera sig. En handbok ska bli ett vapen i kampen om stadens framtid. Läs mer

En vacker samhällstjänst

Sara Danielsson – Konsten att odla staden
Bokomslag

Sara DanielssonStadsodling blir ett allt vanligare fenomen. I takt med att antalet storstäder, förflyttning från landsbygd in till städer och medvetenheten hos konsumenter ökar, ökar också efterfrågan på alternativa odlingssätt. Läs mer