3D ger fördjupad bild av arkeologiska fynd

Foto: Tayfun Öner

Trots stort motstånd bland arkeologer att använda 3D-teknik för att visualisera historiska platser, växer acceptansen främst bland yngre forskare. Dessutom kan man med denna teknik få ny och fördjupad information som inte går att få med andra metoder. Läs mer

IT utmanar traditionellt lärande

Under några århundraden har böckerna varit det främsta läromediet, men nu har vi med teknikens hjälp skapat en mängd nya alternativ. Framför allt erbjuds ett mer individanpassat lärande. Läs mer