När livet tonar ut

Lisa Ridzén – Tranorna flyger söder ut
Lisa Ridzén fotograf: Gabriel Liljevall

Bo är åttinio. Han bor ensam med sin hund Sixten, frun har sedan tre år varit på ett demensboende och relationen med sonen Hans knorrar en del som den egentligen alltid gjort. Men mot slutet av sitt liv börjar han känna att han vill reda ut den relationen, få till någon form av försoning. Läs mer

En dold kändis ylar åter

Bokomslag

Resonörerna är många i svensk litteratur och de har en särskild enklav i Jämtland. Alla författare är delvis resonörer men vissa mer än andra. Läs mer