Dags skrota utanförskapets retorik

Kristian Borg (red) – After work. Farväl till arbetslinjen
Bokomslag

Inför valet 2006 lanserade den borgerliga alliansen arbetslinjen. De som genom sjukdom, arbetslöshet, språksvårigheter eller bristande utbildning befann sig vid sidan om den ordinarie arbetsmarknaden samlades ihop under en gemensam benämning, de var i utanförskap. Läs mer